• PERŠALIMAS

  SIMPTOMAI   • Čiaudulys, varvanti nosis, paburkusios gleivinės.   • Nestiprus gerklės ir ryklės skausmas, kai kada — nestiprus...

  skaityti
 • KIRMĖLĖS

  SIMPTOMAI   • Chroniškas viduriavimas, nepaaiškinami ūmūs alkio priepuoliai, svorio kritimas (juostinės kirmėlės).   • Įšangės...

  skaityti
 • KARŠČIAVIMAS

  SIMPTOMAI   • Aukštesnė nei +38° C kūno temperatūra.   • Prakaitavimas, paraudęs veidas.   • Sunkesniais atvejais krečia...

  skaityti
 • Metforal Metforal Vaistai →   Pagrindinis →  

  1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

  Metforal 500 mg plėvele dengtos tabletės Metformini hydrochloridum

  2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

  Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg metformino hidrohlorido.

  3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

  4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

  30 plėvele dengtų tablečių 60 plėvele dengtų tablečių 120 plėvele dengtų tablečių

  5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

  Gerti Prieš vartodami vaistą, atidžiai perskaitykite informacinį lapelį.

  6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

  Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

  7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

  8. TINKAMUMO LAIKAS

  Tinka iki {MMMM/mm}

  9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

  10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

  11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

  BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Vokietija

  12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

  LT R 2000/7140/9

  13. SERIJOS NUMERIS

  Serija{numeris}

  14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

  Receptinis vaistinis preparatas  

  Sveikatos katalogas
  Pasidalinkit savo sveikatingumo istorija!
  Mes paskelbsime Jūsų istorija, o Jus gausite dovanų!