• PERŠALIMAS

  SIMPTOMAI   • Čiaudulys, varvanti nosis, paburkusios gleivinės.   • Nestiprus gerklės ir ryklės skausmas, kai kada — nestiprus...

  skaityti
 • KIRMĖLĖS

  SIMPTOMAI   • Chroniškas viduriavimas, nepaaiškinami ūmūs alkio priepuoliai, svorio kritimas (juostinės kirmėlės).   • Įšangės...

  skaityti
 • KARŠČIAVIMAS

  SIMPTOMAI   • Aukštesnė nei +38° C kūno temperatūra.   • Prakaitavimas, paraudęs veidas.   • Sunkesniais atvejais krečia...

  skaityti
 • Nugaros skausmai Nugaros skausmai Lygos ir sindromai →   Pagrindinis →  

  Ligos apibūdinimas

  Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

  Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

  Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

  Ligos simptomai ir požymiai

  Ligos gydytojas nugaros skausmų priežastį bando išsiaiškinti apklausęs ligonį, jį apžiūrėjęs, atlikęs neurologinį ištyrimą. paskiriami reikiami papildomi tyrimai:

  Ligos gydymas

  Ligos prevencija

  Ligos esmė

  Ligos


  Nugaros skausmai


  Ligos apibūdinimas

  Nugaros skausmai – tai skausmai, jaučiami juosmens srityje (tarp apatinių šonkaulių ir uodegikaulio), stubure ar šalia stuburo esančiuose audiniuose.


  Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis

  Dažniausiai nugaros skausmus sukelia degeneraciniai stuburo pakitimai.


  Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys

  Ši sveikatos problema pasaulyje užima antrą vietą pagal dažnį (po galvos skausmų). Dažniausiai nugaros skausmais skundžiasi darbingo amžiaus žmonės, ypač ilgai ar nepatogiai stovintys, netaisyklingai ir sunkiai keliantys svorius.


  Ligos priežastys ir rizikos veiksniai

  Nugaros skausmus gali sukelti: - stuburo patologija (tarpslankstelinio disko išvarža, stuburo kanalo susiaurėjimas, slankstelio pasislinkimas ar lūžis), - pilvo organų ligos (endometriozė, inkstų akmenligė, prostatos, tulžies pūslės, kasos uždegimas), - onkologinės ligos (nugaros smegenų, stuburo navikas, kraujo vėžys, metastazės), - infekcija (osteomielitas, nugaros srityje esantis pūlinys), - nugaros raumenų patempimas, - psichologinės priežastys. Riziką nugaros skausmams atsirasti didina: - vyresnis amžius, - viršsvoris, - bloga laikysena, - sėdimas ar sunkus fizinis darbas, - stuburo traumos, iškrypimai, - gretutinės ligos (ypač jungiamojo audinio, onkologinės).


  Ligos simptomai ir požymiai

  Ligonis skundžiasi skausmu nugaroje, gali atsirasti jutimo, judesių sutrikimas. Pasireiškia papildomi simptomai, būdingi skausmą sukėlusiai ligai. Pavojaus signalais laikomas karščiavimas, svorio kritimas, ilgalaikis kortikosteroidų vartojimas, buvusi stuburo trauma.

  Nedelsiant kreipkitės į gy­dy­toją, jei yra nors viena iš žemiau apra­šy­tų „raudonųjų vė­lia­vė­lių“ būk­lių:

  - Skausmas stiprus ir jis nesuma­žė­japo dienos ar dviejų, gy­dantis na­muose anksčiau iš­bandy­tais metodais – vaistais nuo už­degimo, ilsintis.

  - Ilgiau nei 4–6 sav. už­trukęs skausmas, kai nepa­dedagy­dy­mas.

  - Nak­tinis nuga­ros skausmas.

   

  Kitos ap­linky­bės, su­siju­sios su nu­garos skausmais ir reikalau­jančios didesnio me­dikų dė­me­sio:

  - Nuola­tiniai nuga­ros skausmai pa­cientams, gy­dy­tiems ar šiuo metu gy­domiems nuo vė­žio.

  - Asmenims, sergantiems osteoporoze, esant suma­žė­jusiam kaulų mineraliniam tankiui.

  - Asmenims, vartojantiems kortikosteroidus.

  - Esant imunosupresijai – susilpnė­jus imunitetui (pvz., ŽIV – žmogaus imunodefi­cito virusas).

      - Susiforma­vus ma­tomai stuburo deforma­cijai.

   


  Ligos gydytojas nugaros skausmų priežastį bando išsiaiškinti apklausęs ligonį, jį apžiūrėjęs, atlikęs neurologinį ištyrimą. paskiriami reikiami papildomi tyrimai:

  - bendras kraujo ir šlapimo tyrimas, - stuburo rentgenograma, - stuburo kompiuterinė ar magnetinė rezonansinė tomografija (įtariant onkologinį susirgimą), - pilvo organų echoskopija. Jei nugaros skausmo priežasties nepavyksta nustatyti, jis vadinamas nespecifiniu (sudaro net apie 80% visų atvejų).


  Ligos gydymas

   

  Pra­deda­ma nuo ne narkotinių analgetikų, pa­ra­ceta­molio ar nesteroidinių vaistų nuo už­degimo (NVNU). Pa­ra­ceta­molis neturi reikš­mingo poveikio už­degimo gy­dymui, jis švelnus skrandžiui, ta­čiau ga­li sukelti rimtą ša­lutinį poveikį kepenų veik­lai. Pa­cientui, kurio kepenys nesveikos, reik­tų konsultuotis su sa­vo gy­dy­toju prieš pra­dedant vartoti medika­mentą. Alkoholio vartojimas vienu metu su pa­ra­ceta­moliu yra la­bai pa­vojingas, netgi mirtinas.

  Ūminį nuga­ros skausmą veiksmingai gy­do nesteroidiniai vaistai nuo už­degimo (NVNU). Pa­sirenka­ma įvertinus ga­limą už­degimo stiprumą (disko įtrūkimas), ta­da skiria­ma NVNU, turinčių stiprų už­degimą slopinantį poveikį, pvz. diklofenakas, po vieną 100mg kapsulę per dieną.  Raumenų skausmui malšinti la­biau tinka prepa­ra­tai, pa­sižy­mintys suba­lansuotu skausmą malšinančiu ir už­degimą slopinančiu veikimu, tokie kaip nimesulidas ( po vieną miltelį du kartus per dieną) .

  Benzodia­zepinų ir raumenis atpa­laiduojančių vaistų (miorelak­santai) vartojama raumenų įtampai suma­žinti. Kai juosmens skausmą sukelia pa­tologiš­kai pa­didė­jęs nuga­ros motorinių neuronų ak­ty­vumas, atsiranda pa­ra­vertebrinių raumenų spaz­mas, kuris sukelia dar stipresnį raumenų spaz­mą. Miorelak­suoja­mųjų vartojimas gy­dant nuga­ros skausmą grindžia­mas tuo, kad jie suma­žina skausmingą reflek­sinį raumenų įtempimą. Šie vaistai vieni ar kartu su analgetikais, NVNU, yra pla­čiai skiria­mi ūminiam ir lė­tiniam nuga­ros skausmui gy­dy­ti. Įvairių miorelak­suoja­mųjų vaistų poveikis pa­na­šus, ta­čiau benzodia­zepinai sukeliadaugiau nepa­geidauja­mų poveikių, todėl šių prepa­ra­tų turė­tų būti skiria­ma atsargiai, pvz., vairuotojams ar dirbantiesiems greitos reak­cijos ir dė­mesio koncentra­cijos reikalaujančius darbus. Prak­tikoje daž­nai skiria­ma NVNU, analgetikų ir miorelak­suojamųjų vaistų derinių.

  Geria­mųjų steroidinių prepa­ra­tų ir švirkš­čia­mųjų analgetikų skiria­ma atsižvelgiant į ligos priežastį ir sunkumą. Kartu su NVNU skiriant B grupės vita­minų (B1, B6, B12), skausmas malšina­mas efek­ty­viau. Be to, yra duomenų, kad šie vita­minai veikia skausmo receptorius, ska­tina nervinio audinio regenera­ciją ir sustiprina NVNU už­degimą slopinantį poveikį.

   


  Ligos prevencija

  Nugaros skausmų padeda išvengti nugaros raumenų stiprinimas reguliariai mankštinantis, laikysenos korekcija, gretutinių ligų gydymas.


  Ligos esmė

  1. Nugaros skausmas. 2. Jutimo, judesių sutrikimas kojose. 3. Papildomi simptomai, susiję su skausmą sukėlusia liga. 4. Pavojaus signalas - karščiavimas, svorio kritimas, ilgalaikis kortikosteroidų vartojimas, buvusi stuburo trauma.


  Ligos

   

  Sveikatos katalogas
  Pasidalinkit savo sveikatingumo istorija!
  Mes paskelbsime Jūsų istorija, o Jus gausite dovanų!